Việt Nam tăng cường sản xuất nuôi trồng thủy sản hữu cơ trước năm 2030

Việt Nam thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ có thể tác động đến sản lượng nuôi trồng thủy sản, tạo không gian thị trường cho nuôi trồng thủy sản hữu cơ.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký kết Dự án Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ giai đoạn 2020-2030 với hy vọng giành được lợi thế hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Là một phần trong nỗ lực chuyển đổi đất sang sản xuất hữu cơ, chính phủ hy vọng nuôi trồng thủy sản hữu cơ sẽ chiếm khoảng 0,5 đến 1,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trước năm 2030. Việt Nam cũng có kế hoạch cải thiện hiệu quả sản xuất hữu cơ trên tất cả các lĩnh vực nhằm đạt được giá trị sản phẩm trên một ha đất canh tác hữu cơ và đất nuôi trồng thủy sản cao hơn 1,3 đến 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, dự án ban đầu sẽ tập trung vào phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và sau đó tiến tới đa dạng hóa các hình thức sản xuất hữu cơ. Dự án này ​​cũng có kế hoạch đón nhận công nghệ mới đồng thời tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thủy sản và nông nghiệp hữu cơ từ Việt Nam.

Nguồn: https://thefishsite.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

schoolgirl pussy