Ứng dụng vi tảo vào thức ăn thủy sản, tập đoàn Biomar đạt mục tiêu phát triển bền vững

BioMar trở thành công ty thức ăn thủy sản đầu tiên đạt 1 triệu tấn thức ăn thủy sản có chứa vi tảo

Nhà cung cấp thức ăn thủy sản BioMar đã đạt được mục tiêu bền vững bằng cách đạt 1 triệu tấn thức ăn cho cá hồi có chứa vi tảo.

BioMar, nhà cung cấp thức hàng đầu cho ngành nuôi trồng thủy sản, đã đạt được “mục tiêu bền vững” bằng cách bán 1 triệu tấn thức ăn cho cá hồi có chứa vi tảo thay vì dầu cá.

Đây là công ty đầu tiên làm như vậy và do các nguyên liệu biển là nguồn tài nguyên hữu hạn, đây là một bước tiến quan trọng nhằm giảm bớt áp lực lên nguồn cá.

Ông Vidar Gundersen, Giám đốc bền vững toàn cầu tại tập đoàn BioMar cho biết: “Bằng cách đưa vi tảo vào thức ăn nuôi trồng thủy sản, chúng tôi có thể bỏ qua nguồn cá tự nhiên và cung cấp đầy đủ nguồn omega-3 thiết yếu cho vật nuôi. Điều này giúp giảm bớt áp lực lên đại dương mà vẫn đảm bảo rằng vật nuôi nhận được lượng dinh dưỡng tối ưu cần thiết.”

Quá trình đổi mới bắt nguồn từ năm 2013 và sản phẩm vi tảo đầu tiên, AlgaPrime ,được bổ sung vào thức ăn cá hồi vào năm 2016.

Vi tảo là một trong những thành phần mới xuất hiện trong quá trình cải tiến của BioMar. Công ty đã công bố mục tiêu đầy tham vọng về 50% thành phần tái chế trong thức ăn nuôi trồng thủy sản vào năm 2030. Như được nêu trong Báo cáo Bền vững năm 2020 của BioMar , tiêu chuẩn này phù hợp với mục tiêu của công ty là giải quyết thách thức về nguồn tài nguyên hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng nhằm “tách chuỗi cung ứng thức ăn nuôi trồng thủy sản ra khỏi sự cạnh tranh trực tiếp với thức ăn cho người.”

BioMar tiếp tục khám phá các cải tiến để đảm bảo tính linh hoạt của nguyên liệu thô và các giải pháp thức ăn chăn nuôi ít tác động đến môi trường. Một số thử nghiệm đang được tiến hành tại các Trung tâm Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản BioMar, nơi sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị để giúp thúc đẩy tính bền vững trong ngành nuôi trồng thủy sản

Nguồn: https://www.globalseafood.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

schoolgirl pussy