Tối đa hóa lợi nhuận tôm giống

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã tìm ra giải pháp thay thế hoàn hảo, nhưng thực tế các trại sản xuất tôm giống vẫn tin rằng không thể thiếu Artemia trong quy trình sản xuất tối ưu. Nhiều người cho rằng không cần Artemia trong quy tình sản xuất tôm giống, nhưng họ cũng cho biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng và sức khỏe của động vật.

Vấn đề của Artemia

Artemia là một sản phẩm tự nhiên được thu hoạch từ các vùng nước tự nhiên, sản lượng Artemia để đáp ứng nhu cầu thị trường phụ thuộc vào tác động của “Mẹ thiên nhiên”, nên gây ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá cả của Artemia. Ngoài ra, nguồn Artemia có hạn.

Theo dữ liệu thu hoạch trong 25 năm qua cho thấy, sản lượng thu hoạch và tiêu thụ Artemia tự nhiên hàng năm đạt đỉnh khoảng 3.000 tấn (trong điều kiện thuận lợi) và chỉ sử dụn trong ngành thủy sản. Mặt khác, theo dự báo của Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức khác, sản lượng từ sản xuất thủy sản dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi trong vòng 15 năm tới. Với sự tăng trưởng như vậy chỉ có thể được thực hiện khi có thể sử dụng nhiều thức ăn tổng hợp hơn và ít Artemia đi.

Lý do khác để tìm kiếm sự lựa chọn thay thế Artemia là mối quan tâm về an toàn sinh học đối với thức ăn tươi sống và thực tế đã được ghi chép rõ ràng rằng do môi trường sống nên một số chủng Artemia có giá trị dinh dưỡng không đầy đủ để duy trì sự phát triển tối ưu của các sinh vật biển. Ngoài ra, việc ấp Artemia cũng khiến chúng trở nên ít thân thiện với người dùng hơn so với một sản phẩm có sẵn.

Lợi ích của Artemia

Artemia mang lại những lợi ích quan trọng cho tôm giống. Thứ nhất, giúp tôm giống dễ tiêu hóa. Sau khi bắt được nauplii, quá trình tự phân giải sẽ hình thành và hỗ trợ đáng kể cho hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện của ấu trùng tôm. Thứ hai, Artemia là sinh vật sống, Artemia nauplii có thể bơi trong nước, không bị chìm và không gây ô nhiễm nước như thức ăn tổng hợp dư thừa gây ra. 

Ngoài ra, Artemia nauplii là chất mang sinh học hoàn hảo giúp gia hóa các chất dinh dưỡng và cải thiện năng suất của ấu trùng cá và tôm. Bên cạnh đó, Artemia nauplii có thể sống lâu trong nước nên đảm bảo khả năng hấp dẫn và tính ngon miệng cho ấu trùng.

Thử nghiệm thay thế

Theo một nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của việc giảm Artemia và thay thế một phần hay hoàn toàn bằng thức ăn tổng hợp đối với năng suất nuôi tôm thẻ chân trắng giống cho thấy ấu trùng được cho ăn hoàn toàn Artemia (nhóm đối chứng) và cho ăn kết hợp giữa Artemia và thức ăn tổng hợp có tỷ lệ sống sót và phát triển tương tự nhau (Hình 1). Đối với nhóm không có Artemia, tốc độ tăng trưởng của ấu trùng chậm hơn đáng kể (Hình 2).

Hình 1. Hàm lượng thức ăn tổng hợp/artemia trong hai quy trình cho ăn thử nghiệm

Hình 2. Hiệu suất tương đối của nhóm ấu trùng được cho ăn kết hợp giữa Artemia và thức ăn tổng hợp

Thử nghiệm với quy mô thương mại

Các thử nghiệm quy mô thương mại được thực hiện tại bốn trại sản xuất giống, hai ở Mỹ Latinh và hai ở Đông Nam Á.

Trong các trại thử nghiệm ở Mỹ có tỷ lệ thay thế Artemia là 60%, và ở Châu Á có tỷ lệ thay thế 40%. Kết quả thu được ở cả 4 hệ thống cho thấy không có ảnh hưởng bất lợi nào về năng suất (tỷ lệ sống, sự phát triển và tăng trưởng) và chất lượng của hậu ấu trùng khi giảm Artemia, ngược lại, sự phát triển và tăng trưởng của ấu trùng còn tăng nhanh (Hình 3).

Hình 3. Số lượng và chiều dài hậu ấu trùng trong các thử nghiệm quy mô thương mại ở Châu Á và Châu Mỹ Latinh.

Ngoài việc cho năng suất nuôi tốt hơn, lợi thế chính của việc thay thế một phần Artemia là cải thiện chi phí sản xuất ấu trùng. Phân tích chi phí của quá trình sản xuất thương mại cho thấy những khoản tiết kiệm quan trọng khi áp dụng phương thức thay thế.

 Nguồn: https://www.aquaculturealliance.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

schoolgirl pussy