Tin kỹ thuật

Các giai đoạn phát triển của ấu trùng tôm thẻ

Các giai đoạn phát triển của ấu trùng tôm thẻ chân trắng

Để có giống tôm thẻ chất lượng thì quá trình ương nuôi ấu trùng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Các giai đoạn phát triển của ấu trùng tôm thẻ từ Zoea đến hậu ấu trùng (PL) cần được cung cấp đầy đủ thức ăn tổng hợp Larviva giúp tôm sạch bệnh và phát…

Quy trình kỹ thuật sản xuất luân trùng nước mặn

Quy trình kỹ thuật sản xuất luân trùng nước mặn

Xưa nay, luân trùng được xem là thức ăn tự nhiên rất quan trọng trong sự phát triển của ấu trùng tôm cá, đặc biệt là ấu trùng cá biển do kích thước vừa miệng của ấu trùng, chúng phân bố đều trong nước với độ sinh sản rất nhanh. Trong bài viết hôm nay,…

schoolgirl pussy