Hướng dẫn sử dụng Gutwell

 1. SỬ DỤNG GUTWELL CHO TÔM LỚN NHANH

GutWell là sản phẩm được công ty Biochain phát triển dựa vào ứng dụng các Enzyme và vi sinh trong nuôi trồng thủy sản. Sự khác biệt của GutWell là Biochain bổ sung một sản phẩm đặc biệt xúc tác hệ Enzyme nội bào và ngoại bào trong ruột tôm giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, tôm lớn nhanh hơn. Việc tiêu hóa tốt thức ăn đưa vào giúp giảm chi phí thức ăn, giảm FCR, giảm chi phí xử lý môi trường, hạn chế dịch bệnh trong suốt quá trình nuôi tôm. Gutwell có thể sử dụng liên tục trong suốt vụ nuôi mà không làm hư gan tôm mà còn hộ trợ cho gan hoạt động hiệu quả hơn. Những ưu việt của Gutwell:

 • Giúp tôm lớn nhanh.
  • Rút size nhanh.
  • Giảm FCR.
  • Tiết kiệm chi phí.
  • Hạn chế ô nhiệm môi trường và dịch bệnh.
  • Không ảnh hưởng đến gan.
 • Lợi nhuận cao và an toàn.

Khuyến cáo: Gutwell, BioVita, BioSea và BioFeed trong suốt quá trình sản xuất tôm để có vụ mùa thành công và lợi nhuận cao.

2. SỬ DỤNG GUTWELL CHO SẢN XUÂT GIỐNG.

GutWell là sản phẩm được công ty Biochain phát triển dựa vào ứng dụng các Enzyme và vi sinh trong nuôi trồng thủy sản. Sự khác biệt của GutWell là Biochain bổ sung một sản phẩm đặc biệt xúc tác hệ Enzyme nội bào và ngoại bào trong ruột tôm giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, tôm lớn nhanh hơn. Việc tiêu hóa tốt thức ăn đưa vào giúp giảm chi phí thức ăn, giảm FCR, giảm chi phí xử lý môi trường, hạn chế dịch bệnh trong suốt quá trình nuôi tôm. Gutwell có thể sử dụng liên tục trong suốt vụ nuôi mà không làm hư gan tôm mà còn hộ trợ cho gan hoạt động hiệu quả hơn. Những ưu việt của Gutwell:

 • Giúp tôm lớn nhanh.
  • Rút size nhanh.
  • Giảm FCR.
  • Tiết kiệm chi phí.
  • Hạn chế ô nhiệm môi trường và dịch bệnh.
  • Không ảnh hưởng đến gan, tụy.
 • Lợi nhuận cao và an toàn.

Quy trình cho ăn cho sản xuất giống.

 • Tôm post 5-10 trộn 1g/kg thức ăn, cho ăn 02 cử/ngày.
  • Tôm post 10- xuất bán trộn 1.5g/kg thức ăn, cho ăn 02 cử/ngày.

Lưu ý: Nếu sử dụng quy trình trộn nhiều loài thức ăn với nhau thì chỉ nên trộn GutWell khi sử dụng cho ăn, nên cho ăn hết trên cử đã trộn sẵn. Vì Gutwell sẽ phát huy tác dụng nhanh, nên nếu trộn và để lâu sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn và cho ăn sẽ đến đường ruột tôm.

      Tùy tình trạng sức khỏe của tôm tại thời điểm nuôi để điều chỉnh lượng thức ăn và liều lượng GutWell cho hợp lý.

Khuyến cáo: Gutwell, BioVita, BioSea và BioFeed trong suốt quá trình sản xuất giống để có vụ mùa thành công và lợi nhuận cao.

3. SỬ DỤNG GUTWELL CHO TÔM THƯƠNG PHẨM.

GutWell là sản phẩm được công ty Biochain phát triển dựa vào ứng dụng các Enzyme và vi sinh trong nuôi trồng thủy sản. Sự khác biệt của GutWell là Biochain bổ sung một sản phẩm đặc biệt xúc tác hệ Enzyme nội bào và ngoại bào trong ruột tôm giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, tôm lớn nhanh hơn. Việc tiêu hóa tốt thức ăn đưa vào giúp giảm chi phí thức ăn, giảm FCR, giảm chi phí xử lý môi trường, hạn chế dịch bệnh trong suốt quá trình nuôi tôm. Gutwell có thể sử dụng liên tục trong suốt vụ nuôi mà không làm hư gan tôm mà còn hộ trợ cho gan hoạt động hiệu quả hơn. Những ưu việt của Gutwell:

 • Giúp tôm lớn nhanh.
  • Rút size nhanh.
  • Giảm FCR.
  • Tiết kiệm chi phí.
  • Hạn chế ô nhiệm môi trường và dịch bệnh.
  • Không ảnh hưởng đến gan, tụy.
 • Lợi nhuận cao và an toàn.

Quy trình cho ăn cho tôm thương phẩm.

 • Tôm thả dèo tới size 100 con/kg trộn 1g/kg thức ăn, cho ăn 02 cử/ngày.
  •  Tôm từ size 100-70 con/kg trộn 2g/kg thức ăn, cho ăn 02 cử/ngày.
  • Tôm từ size 70-40 con/kg trộn 3g/kg thức ăn, cho ăn 02 cử/ngày.
  • Tôm từ size 40 đến thu hoạch con/kg trộn 4g/kg thức ăn, cho ăn 02 cử/ngày.

Lưu ý: tùy tình trạng sức khỏe của tôm tại thời điểm nuôi để điều chỉnh lượng thức ăn và liều lượng GutWell cho hợp lý.

Khuyến cáo: Gutwell, BioVita, BioSea và BioFeed trong suốt quá trình sản xuất tôm để có vụ mùa thành công và lợi nhuận cao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

schoolgirl pussy