LARVIVA Zoea - Mysis

Showing all 2 results

Thức ăn cho tôm giống Larviva zoea và Larviva mysis với công nghệ sản xuất vi nang cung cấp cho ấu trùng tôm nguồn dinh dưỡng hoàn chỉnh, hỗ trợ thêm với nguồn thức ăn tự nhiên là tảo tươi và Artemia. Larviva zoea, mysis có chứa Bactocell® là probiotic duy nhất được Châu Âu cho phép đưa vào thức ăn cho tôm để tăng khả năng sống sót và phát triển của tôm giống.

>>> LARVIVA Nursery

schoolgirl pussy